A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Seimsdalstunnelen

Seimsdalstunelen pynta til jul.jpg

Ny oppdatering frå Fylkeskommunen.

Nytt pr. 18. desember 2020. 

  • Nattestengt tunnel: 
Tidspunktet for nattestengt tunnel er no klart, det blir frå 11. januar 2021 til og med 25. januar 2021. 
(båttransport i denne perioden er skildra på nettsida)
  • Entreprenør tek juleferie 23. desember og startar opp att 4. januar. 
Det blir då fri ferdsel frå 23. desember til og med 3. januar. 
  • Første veka i januar, 4.-11. januar, blir det arbeid med vegstengingar som no i desember.

Følg med på heimesida til fylkeskommunen her for oppdateringar om tunnellen.

Arbeidarane har pynta flott opp inne i tunnelen med julelys med God Jul. Kjekt både for dei og billistane som ferdast i gjennom.