A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Satsar og gebyr

Landbruk

(Mva kjem i tillegg)
 
 
Gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker
Gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker 2019 2020
Søknad om konsesjon etter konsesjonslova §§ 2 og 3  5000 5000
Søknad om deling etter jordlova § 12  2000 2000
 
Det vart innført nye nasjonale reglar og satsar i 2012 for gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker.
 
(Gebyr i delingssaker går fram av gebyroversikta for bustad og eigedom)
 
 
Viltforvaltning

 
Fellingsavgifter
Fellingavgifter 2019 2020
Vaksen hjort

 

Årdal: 360
Lærdal og Aurland: 411
Årdal: 360
Lærdal og Aurland: 411
Hjortekalv Årdal: 220
Lærdal: 169
Aurland: 0
Årdal: 0
Lærdal: 169
Aurland: 0
Vaksen elg Årdal: 480
Lærdal og Aurland: 537
Årdal: 480
Lærdal og Aurland: 537
Elgkalv Årdal: 275
Lærdal: 218
Aurland: 0
Årdal: 275
Lærdal: 218
Aurland: 0


 

 

 
Fallvilt
Fallvilt 2019 2020
Fallvilt, per kg inkl mva: 75,- 75,-