A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Samfunnshuset på Årdalstangen

Samfunnshuset på Årdalstangen
Statsråd Evensensveg 4
6885 Årdalstangen

Samfunnshuset på Årdalstangen er eit kommunalt kulturhus
I bygget fin ein Kinoen, eldresenter, NAV Årdal, spesialomsorg, PPT og barnevernet.

Samfunnshuset vert leigd ut til:

  • møte
  • kurs
  • festar og ymse private arrangement

Utleiga er basert på brukarmedverknad (klargjering/oppattrydding).

Tinging av lokale
Årdal kommune, Tenestestorget på Årdalstangen 57 66 52 20 Her kan du henta nøklar i opningstida til Tenestetorget, som er måndag - fredag 07.30 - 15.00 i tida 15. mai - 1. september, og i tida 07.30 - 15.30 i tida 1. september - 15. mai.