Røde kors besøksvenner på telefon

rødelkors

Røde Kors Årdal sine besøksvenner har i ein avgrensa periode høve til å ringe til personar som har behov for nokon å snakke med grunna einsemd/isolasjon i samband med Covid-19 virussituasjon. 

Ta kontakt med Tildelingskontoret på 96 94 91 71, så vil kontakt bli vidareformidla til Røde Kors.