A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Resultat kommune- og fylkestingvalet 2019

valglogorådhuset_512x342

Årdal er no ferdig med oppteljing av kommune- og fylkestingvalet for 2019.
Valstyret har i møte kl. 18.00 i kveld godkjent valstyret sine møteprotkollar for kommunevalet og fylkestingvalet.

Årdal sine røystesetlar for fylkestingvalet vert levert i Bergen onsdag 11. september for endeleg oppteljing. Det nye kommunestyret har konstituerande møte 17. oktober og det vil da bli valgt formannskap, kontrollutval m.m.

Ut frå kandiatoppgjeret vil det nye kommunestyret vere sammensett slik av faste medlemar:

Arbeiderpartiet
Hilmar Høl
Anne Kauppi
Marie Helene H. Brandsdal
Siv Bakken
Sigmund Solvoll
Christian Sønstlien
Kirsti Eklund
Morten Skarsbø
Line Hillestad
Jasmin Eminovic
Tor Erik Sveen

Senterpartiet
Aleksander Øren Heen
Thomas Norheim Moen
Hilde Horpen
Helge Øvstetun
Kjell Arvid Heen
Mats Lindborg
Eirik Otterdal
Sonja Øren

Høgre
Knut Arne Klingenberg

Raudt
Stephan Øren

Valstyret sine protokollar for kommunevalet og fylkestingvalet med full oversikt.