A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Renovasjon

Renovasjon 2020
Pr. 140 l dunk husholdningsabonnement 2.125,-
- Grovavfall 562.50
Sum Husstand 2.687,50
Tillegg eigen dunk 250,-
Frådrag for heimekompostering av matavfall 625,-
Pr. hytte 1.406,25

 

Foretningsrevisjon henta av Årdal kommune 2020
140 l dunk (tilsvarande 1 hushaldsabonnement) 2.375,-
240 l dunk (tilsvarande 2 hushaldsabonnement) 4.250,-
660 l dunk (tilsvarande 6 hushaldsabonnement 12.750,-

Abonnementar med trong for fleire dunkar vil verta fakturert for ein samansetnad av dei ymse dunkstorleikane.

Forretningsrenovasjon ved leveranse til Dalsurdi og Geithus 2020
Dalsurdi pr. tonn fylmassar (jord, stein o.l) 46,25
Dalsurdi pr. tonn reine massar (fiber, porselen o.l.) 701,25
Geithus pr. tonn (forbruksavfalt) 1.430,-
Geithus pr. tonn (destruksjon båtavfall) 2.145,-
Geithus pr. kg (makulering/problemavfall min 20 kg) 8,62
Geithus pr. kg. (sjukehusavfall min 20 kg) 27,50
Geithus levering av lystoffrøyr pr. stk. 4,00,-

 

Tømming av slamavskillar 2020
Slamavskillar til inntil 4 m³ til bustadhus (tømming kvart 2. år) 1.630,-
Slamavskillar til bustadhus pr. m³ over 4 m³ 270,-
Slamavskillar til inntil 4 m³ til bustadhus (tømming kvart 4. år)  815,-
Slamavskillar til fritidshus pr. m³ over 4 m³ 216,-
Ekstra tømming  4.082,-
Tette tankar inntil 5 m³  (tømming kvart år) 3.294,-
Tette tankar pr. m³ over 5 m³ 540,-