Reinske grøfter og stikkrenner

Har du sjekka korleis det står til med grøftene rundt vegane og jordstykkane dine?
Økt nedbørintensitet utgjer større fare for skader på både vegen og nabo-eigendommar dersom grøfter og stikkrenner går tett.
Ta deg ein tur og sjå korleis det står til hos dine grøfter og stikkrenner!


Mvh
skog i sogn logo.jpg