A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Reinske grøfter og stikkrenner

Har du sjekka korleis det står til med grøftene rundt vegane og jordstykkane dine?
Økt nedbørintensitet utgjer større fare for skader på både vegen og nabo-eigendommar dersom grøfter og stikkrenner går tett.
Ta deg ein tur og sjå korleis det står til hos dine grøfter og stikkrenner!


Mvh
skog i sogn logo.jpg