A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Redusert kapasitet på legekontoret

legevakt

Årdal legekontor har for tida redusert kapasitet.

Ein av fastlegane er for tida sjukmeld. Grunna ferieavvikling hjå dei andre legane er det begrensa med tilgang til ordinære legetimar. 
Dette fører til ventetid på ordinære legetimar, akutt helsehjelp må prioriterast.