A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Redusert bemanning Felles Landbrukskontor ÅLA

Grunna brannen i Lærdal, har Felles Landbrukskontor ÅLA redusert bemanning. Me reknar med å vera i normal drift att frå måndag 27.januar.

All sakshandsaming har vorte utsett, og me er difor på etterskot. 

Spørsmål kan rettast til landbrukssjef Magnhild Aspevik: tlf 911 59 423 eller på e-post: magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no