A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Rådmannsstillinga vert lyst ut på nytt

Det er no bestemt at rådmannsstillinga vert lyst ut på nytt i midten av august.

Søknadsfristen gjekk ut 6. juli og det kom inn ein formell søkjar til stillinga.

Ordføraren opplyser no at det i løpet av august vil komme ei 2. gongsutlysing av stillinga.