A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Rådmann sitt framlegg til budsjett er klart

  • 1

Administrasjon har no ferdigstilt forslag til årsbudsjett 2012 og økonomi- og handlingsplanen for 2012-2015. Dokumentet er offentleg. Rådmannen sitt framlegg er sendt til formannskapet for vidare handsaming.

 

Formannskapet skal handsame framlegget i møte 22.11.2011 og i medhald av kommunelova § 45.3 skal framlegget frå formannskapet leggast ut til alminneleg ettersyn i minst 14 dagar før det vert handsama i kommunestyret.

Årsbudsjett 2012 og økonomi- og handlingsplanen for 2012-2015