A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Rådmann har sagt opp stillinga

Ingvar Laberg går av som rådmann 1. september.

Ingvar Laberg har i dag sagt opp stillinga som rådmann i Årdal kommune og går av som alderspensjonist med verknad frå 1. september 2012.