A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Tilskotsordningar/Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket

  • 1

Dei som driv jordbruksproduksjon på ein landbrukseigedom, kan etter gjeldande regelverk søkje om produksjonstilskot. Det er to søknadomgangar for ordninga; 20.januar og 20.august.

Søknadane kan levereast elektronisk eller på papir til kommunen. Dei som ynskjer å søkja på pair må henvenda seg til kommunen.

Søknadskjema vert ikkje lenger sendt ut, då det no skal søkjast elektronisk.

 Les meir om ordninga her.

Tips ein ven Skriv ut