A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Privatistpåmeldinga til norskprøvegjennomføringa

Privatistpåmeldinga til norskprøvegjennomføringa 18.–29. mai startar som planlagt 15. april
Kompetanse Norge informerer om at privatistpåmeldinga førebels vil gå som planlagt mellom 15.–20. april 2020. 

Gjennomføring av prøver under utbrotet av Covid-19 er regulert i midlertidig forskrift om tilpasning av lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19, fastsatt 27. mars 2020. I henhold til § 7 skal det ikkje gjennomførast prøver i norsk og samfunnskunnskap så lenge opplæringsinstitusjonane og prøvestadene er stengt etter vedtak og forskrift med heimel etter smittevernlova. 
Det er dermed førebels uvisst om prøvegjennomføringa går som normalt i mai, som følge av Covid-19. 

Lenkje for påmelding til norskprøve, samfunnskunnskapsprøve og statsborgarprøve: https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/meld-deg-pa-proven/ 

Informasjon om prøvegjennomføring/ status Covid-19: https://www.kompetansenorge.no/ 


Kontaktinformasjon:
Veronika Bjørnerud, 459 79 529, veronika.bjornerud@ardal.kommune.no 
Irene Klingenberg, 911 96 844 , irene.klingenberg@ardal.kommune.no