A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Digitale aviser i koronaens tid

No i koronaens tid får du tilgang til Pressreader via Meg og mitt.

Når du har logga deg inn finn du Pressreader nede i venstre hjørne.

Har du ikkje lånekort og pin kontaktar du biblioteket.

Hugs at du alltid loggar deg på via Meg og mitt, og brukar pålogginga som ligg midt på skjermen dersom du ynskjer tilgang til Pressreader.