A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Pressemelding

Den nye vannsklia ved friluftsbassenget i Øvre Årdal vil ikkje bli åpnet denne sesongen. 

Forklaringen på dette er at Jernbanetilsynet ikkje har anledning til å godkjenne sklia før bassenget stenges ved skolestart. Dette er beklagelig – men i etterpåklokskapens lys ser en at monteringen av sklia burde ha skjedd i høst. Hadde kommunen utsatt monteringen, hadde vi ikke skapt forventninger til bruk og man hadde hatt god tid til å få godkjent sklia av tilsynet. 
 
Som rådmann beklager jeg at innbyggere og besøkende ikke har fått bruke anlegget.
 
Jernbanetilsynet har nylig bedt om ytterligere dokumentasjon på sklia og monteringen – noe som vil medføre at det kan gå et tid ut på høsten før det foreligger en endelig godkjenning for bruk.
 
Helt kort: 
 
24.06.2020: Årdal kommune sende søknader om godkjenning av dei nye vass-skliene i friluftsbadet i Øvre Årdal til Statens Jernbanetilsyn (SJT).
 
4. august. Kommunen mottok  e-post frå Jernbanetilsynet der dei stadfestar at søknadene er mottekne. Jernbanetilsynet skriv vidare i e-posten at oversend dokumentasjon må kompletterast før godkjenning kan gjevast.
 
Sakshandsamingstida til Statens Jernbanetilsyn er 4 veker. Dette betyr at vass-skliene i friluftsbadet i Øvre Årdal dessverre ikkje vert godkjende for bruk i sesongen 2020.
 
Grunnen til at attendemeldinga frå Statens Jernbanetilsyn ikkje kom før 4. august skuldast truleg ferieavvikling.