A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Pressemelding; vedtak om institusjonsplass

Sogn Avis 4. februar skriv i leiar om kommunen sitt vedtak om institusjonsplass.

Årdal kommune ynskjer å presisere  at det er fatta vedtak om institusjonsplass for Kari Ørbech Hæreid, men ikkje at dette skal iverksetjast med tvang.

Per i dag har kommunen korkje planar eller ønskje om å gjennomføra vedtaket på ein slik måte.

Frank Westad
-rådmann-