A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Pressemelding frå Vestland fylkeskommune - Skredsikring av fv. 53

fv53

Fjellskjeringa over fv. 53 i Årøyni ved Naddvik skal sikrast mot steinsprang, og det blir stengingar på inntil ein time i løpet av dagen.

Stengingane tek til i slutten av denne veka, og vil halde fram utover hausten. 
Arbeidstida er måndag til og med laurdag frå kl. 07:00 på morgonen, til 19:00 på kvelden. 

Les meir på www.vestlandfylke.no: 
https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/nyheitsarkiv-fylkesveg/nyheitsmeldingar-om-fylkesveg/skredsikring-i-ardal/

Dette er medlinga vegvesenet har lagt ut pr. 19. august.
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Åpen hver hele-og halve klokketime kl.07:00-09:00 og kl.15:00-17:00 Åpen hver hele klokketime kl.09:00-15:00 og kl.17:00-19:00

Dette kan endrast og ber dykk om å sjekka vegvevesenet sine heimeside for trafikkmeldingar