A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Premiere Kon-Tiki - rett klokkeslett

Årdal kino har i kveld, fredag 24. august, premiere på Kon-Tiki.
Det er feil tidspunkt i annonsen i Sogn Avis. Premiereframsyninga startar kl. 19.30.

Det er høve til å kjøpe billettar elektronisk på heimesida til Årdal kino.

Merk;
Framsyningar som går før kl. 19.30 er det barnebillettar på til kr. 70,-.

Framsyningar etter kl. 19.30 er det vaksenbillett til kr. 90,-