A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Praktisk bygningsvern - Seminar i Kaupanger

Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane har seminar i Praktisk bygningsvern.

Laurdag 5. november kl 10.00 – 16.00

Påmelding til Fortidsminneforeninga på e-post: sognogfjordane@fortidsminneforeningen.no
Påmeldingsfrist 31. oktober 2011.

Program finn ein her.

Arrangementet kostar kr. 500,- for medlemmar av Fortidsminneforeningen og kr. 700,- for
andre. Dette inkluderer dei tre foredraga, varm lunsj m/kaffe på Knaken kafé og synfaring
ved Kaupanger hovedgård. Den som teiknar medlemskap i Fortidsminneforeninga i løpet av
kursdagen får attende mellomlegget på kr 200,-. Deltakeravgifta betalast kontant.

www.stavechurch.com

www.fortidsminneforeningen.no