A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

PPT flyttar til nye kontorlokalar

Dei er no å treffa på desse telefonnummera

PPT flyttar frå Gamleskulen i Øvre Årdal til Rådhuset på Årdalstangen.

Namn: Nye nummer
Vibeke Fusche Moe 57 66 50 65
Elisabeth Formo 57 66 50 66
Inger Marie Nytun 57 66 50 67
Bente Olsen Tjønn 57 66 50 82
Liv Kari Kvam 57 66 50 84
Ingegerd Moene 57 66 50 87