A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Personvernombod

Personvernombod for ÅLA- kommunane.
Dersom du har spørsmål eller andre førespurnader til Personvernombodet kan du ta kontakt på e-post: personvernombod@alav.noeller tlf. 459 77 853.

 

PersonvernombodSkriftlege førespurnader merkast med «Personvernombod» og sendast til Årdal kommune, Statsråd Evensens veg 4, 6885 Årdalstangen.
 
Kontordagar i kommunane:
  • Aurland kommune 1. tysdag i kvar månad
  • Lærdal kommune 2. tysdag i kvar månad
  • Årdal kommune 3. tysdag i kvar månad
  • Resterande tysdagar kontorplass i Årdal
Endring av dagane kan førekome.
Mona Fykse.jpg