A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Personverndagen

Personvernombod

28. januar er den internasjonale Personalverndagen

For sjuande året på rad markerer Datatilsynet og Teknologirådet den internasjonale personverdagen. 2018 var eit merkeår for personvernet: Den nye europeiske lovgivinga om personopplysningar (GDPR) trådde i kraft.


Samtidig har granskingane av Cambridge Analytica og russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget gitt oss eit unikt innblikk i korleis persondata nyttast til politisk påverkning.
På den internasjonale personverndagen 28. januar vil Datatilsynet vurdere GDPR som gamechanger og Teknologirådet diskutere korleis personvern og demokrati utfordrast av ny teknologi.
For meir informsajon sjå Datatilsynet.no