A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Parkeringskort

Parkeringskort
Parkeringskort
Parkeringskort - plassering på frontruta
Parkeringskort - plassering på frontruta

Tildeling av parkeringsbevis for rørslehemma

Kontaktperson: Aud Andersen
Telefon: 57665220
E-post: aud.andersen@ardal.kommune.no

Kontoradresse:
Statsråd Evensensveg 4
Rådhuset, Tenestetorget
6885 Årdalstangen

Gjennomføring

  • Søknad om parkeringskort for rørslehemma skal søkast om på fastsett søknadsskjema inkludert legeerklæring. Søknadsskjema kan ein få på tenestetorget
  • Søknadsskjemaet med legeerklæring og passbilde sendes til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen
  • Søknad vert fortløpande handsama, seinast innan 3 veker, av sakshandsamar
  • Ferdig utfylt, underskrive og laminert bevis vert sendt til brukar

Kvalitetsmål
Søkjar som fyller vilkår i høve til gjeldande forskrift om parkeringstillating, vert innvilga tenesta.

Generelt

  • Forskrift fastsett av samferdselsdepartementet 15. mars -94 om parkering for rørslehemma
  • Vedtak vert fatta etter reglane i forvaltningsloven §§11 og 23
  • Formannskapet i Årdal kommune er klageinstans i helse- og sosialsaker
  • Dersom ikkje klaga vert tatt til følgje, kan klaga verte prøvd hjå Vegdirektoratet