A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Park og nærmiljø

Arbeid og ansvarsområde

Dagleg drift og vedlikehald av kommunale parkar og friområde, leikeplassar, balløkker, idrettsanlegg, kyrkjegardar, uteområde ved kommunale bygg mv.

Hovudplan park og nærmiljø er under arbeid. Registreringsarbeidet er utført

Kontaktperson fagansvarleg Mobilnr. E-postadresse
Oskar Seim 95837040

oskar.seim@ardal.kommune.no

Kontaktadresse Postnr. Poststed
Statsråd Evensensveg 4  6885  Årdalstangen