A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for Hydroparken i Øvre Årdal

Oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for området mellom Jens Davidsonsveg og Verksvegen – «Hydroparken», Øvre Årdal.
 

Varslingsbrev

Varslingsannonse

Kart varslingsannonse