A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Opphald i institusjon

Kortidsopphald: 2020
Døgnopphald, kr pr. døgn 170,-
Dag-/natttopphald, kr. pr. opphaldsdøgn 90,-
Langtidsopphald:  
Forskrift om vederlag for institusjon mv av 26.04.95  Kursdøgnpris 73.486 pr. mnd.

Vederlagsforskrifta gjeld ikkje for dei som kun er på korttid. For dei som har opphald ved kortidsplass på ÅBO i påvente av langtidsplass i sjukeheim, vil vederlagsforskrifta gjelde.