A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Opphald i institusjon

Kortidsopphald: 2019
Døgnopphald, kr pr. døgn 165,-
Langtidsopphald:  
Forskrift om vederlag for institusjon mv av 26.04.95  

Forskrift om vederlag for opphald i institusjon regulerar betalinga for institusjonsplass. Alle bebuarar som er på langtidsopphald skal sitja att med til eigen disposisjon;
25% av grunnbeløpet (pr. 1/5-18 er grunnbeløpet kr 96.883,-),

75% av fribeløpet. Fribeløp frå 1/1-19 = kr. 8.200,-
Bebuarane skal ikkje betale meir enn det som det kostar å drive ein institusjonsplass = Kurdøgnpris.
For 2018 er kurdøgnprisen 73.486- pr. mnd., og ingen bebuarar på institusjon skal betala meir enn dette.