A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Oppgradering av torget på Årdalstangen

Idear frå dugnad ut i livet...

Idag byrja arbeidet med å oppgradere torget på Årdalstangen i eit ynskje om meir liv og leven. Der kjem 2 større benkar, i tillegg til ein trålar, ei dobbelt vippe og ei trampoline. Dette er eit direkte tiltak etter idedugnaden som blei holdt på Rådhuset tidlegare i år. Tidsperspektivet er ca 2-3 veker.

20180928_123220_2054x2393_350x408.jpg 20180928_123246_230x408.jpg
20180928_124114_350x255.jpg 20180928_124120_350x271.jpg
20180928_124125_350x233.jpg