A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Oppatt rydding av fyrverkeri

Fyrverkeri 2

Me oppfordarar alle til å rydda oppatt etter seg etter bruk av fyrverkeri.
Slik gjer de med fyrverkeri som er detonerte og fyrverkeri som ikkje er detonerte.

  • Fyrverkerirestar som er detonerte kan de kaste i restavfallet.
  • Udetonerte fyrverkeri inneheld ekspolosiver og SKAL leverast tilbake til forhandlar.