A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Opning av symjebassenget i Årdalshallen

Vedlikehaldstiltaka i symjeanlegget i Årdalshallen er utførte og anlegget vert no fyllt opp og testa ut.

Årdal kommune vonar at anlegget kan opnast for publikum tidleg i januar 2021. Me kjem kjem attende me opningsdato rett over nyttår.