A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Opning av brukthandel og aktivitetssenteret

Gamleskulen Brukthandel og Aktivitetssenter

Prosjekt 3 F
To av F’ane, Folkehelsekontoret og Frivilligsentralen er no på plass i bygget
Den tredje F’en, Frisklivssentralen vil vere klar om ca 2 mnd.

Første prioritet har vore å få i gang brukthandelen, som tek det meste av 1 etg.
Dette gjer vi for å få inntekter til drift av huset.

Programmet for opninga fin ein her

Tips ein ven Skriv ut