A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Eldreomsorg/Omsorgsbustad

Omsorgsbustad

Omsorgsbustad er eit tilbod til personar som på grunn av sjukdom, funksjonshemming og/eller alder har trong for både tilrettelagt og sentrumsnær bustad og ulike tenester.