A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Offentleg høyring av reguleringsplan for fv. 53 Ljoteli

Ljoteli

Reguleringsplan for bygging av ny tunnel i Ljoteli på fv. 53 i Årdal kommune er lagt ut til offentleg høyring. Målet er å leggje til rette for oppstart bygging av tiltaket i løpet av 2019.
Høyringsfrist 26. oktober.

Statens vegvesen har i samråd med Årdal kommune laga forslag til reguleringsplan for fv. 53 Ljoteli, som skal på offentleg høyring.
I samsvar med plan og bygningslova vert forslag til reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn.

Offentleg høyring av reguleringsplan for fv 53 Ljoteli

Skredikring

 

Planhefte
Teknisk teikningshefte
ROS analyse
Risikovurdering av tunnel