A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Offentleg ettersyn - Områdereguleringplan for Mannsbergi og for Torolmen nord

Dei to områdereguleringsplanane har kvart sitt plankart, men delar planomtale, ROS, skredvurdering og vegetasjonskartlegging