OFFENTLEG ETTERSYN: Økonomi og handlingsplan 2019 - 2022

Frist: 7. november 2018

Årdal formannskap sitt framlegg til Økonomi og handlingsplan 2019-2022 vert i samsvar med kommunelova § 45-3 lagt ut til offentleg ettersyn frå 19.10.2018 på følgjande stader:

  • Tenestetorget, rådhuset Årdalstangen 
  • Årdal bibliotek

Årdal kommune si heimeside:
www.ardal.kommune.no

Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende innspel eller merknader til:  postmottak@ardal.kommune.no
eller Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885

Årdalstangen seinast innan 07.11.2018.