A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Offentleg ettersyn – Kommunedelplan utedrift 2010-2013 (2019)

Kommunedelplan utedrift ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 25.09.2010 til 30.10.2010.

I medhald av plan- og bygningslova § 20-5 og forvaltningslova § 16 vedtok formannskapet i sak 099/10 den 21.09.10 å legge ut høyringsutkast

på Rådhus1 på Årdalstangen og på biblioteket i Øvre Årdal i perioden 25.09.2010 til 30.10.2010

Innspel til dokumentet kan sendast skriftleg til Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen eller til postmottak@ardal.kommune.no,

For spørsmål, kontakt Bjørn Indrebø, tlf 57 66 51 22 eller e-post bin@ardal.kommune.no

Kommunedelplan utedrift 2010-2013 (2019)

Kommunedelplan utedrift ligg ute til offentleg ettersyn på internettadressa

 

Offentleg ettersyn – Kommunedelplan utedrift 2010-2013 (2019), Årdal kommune

Tips ein ven Skriv ut