Nytt tilbod frå Tekniske tenester - Renovasjon

Farleg avfall raud boks

Alle husstandar får no miljøbøtte levert på døra. Ei raud, solid, barnesikra bøtte som skal nyttast til oppbevaring og levering av «Farleg Avfall» frå heimen.

Tydeleg tekst på bøtta seier kva som er "Farleg avfall". Når du ønskjer å få tømt bøtta tek du den med til Geithusanlegget der driftsoperatøren vil hjelpe deg.