A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Nyhendebrev frå Fylkesspegelen

Statistikk frå fylke.

Du kan no melde deg på nyhendebrev frå Fylkesspegelen. Breva vil innehalde oppdatert statistikk om blant anna folketalsutvikling, næringsstruktur, bu- og levekår, helse, arbeidsmarknad, kommunal tenesteyting, samferdsle og miljø. 
Fylkesspegelen inneheld tal for fylket og dei einskilde kommunane og er eit samarbeid mellom Fylkesmannen, Høgskulen på Vestlandet, NAV Sogn og Fjordane og fylkeskommunen.
Dei ulike statistikka frå fylket finn ein her på nettsida til Fylkesspeglen.