A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ny stenging av vatn

Vasskran

Dette gjeld onsdag 25. oktober frå kl. 0900 - 2100

Dette gjeld dei som er tilknytt:

Løytnant Lemsveg
1A og 1B
3A og 3B
5A og 5B
7A og 7B
9A og 9B

 og desse i Løytnant Lemsveg 6, 8 10, 12, 14, 16.

Kringlevegen
14A og 14B

Kringlevegen 11, 15,16,17,18,20,22,24

Det blir satt ut ein 1000 liter dunk med vatn på ein tillhengar ved krysset Løytnant Lemsveg og Kriglevegen der ein går opp til høgdebassenget.
NB! Detta vatnet kan ikkje brukast til drikkevatn, men kan kun brukast til skylling til toalett osv.