A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

NAV Årdal

NAV logo_225x142

Opnar opp to dagar i veka med reduserte opningstider.

Publikumsmottak opnar igjen to dagar i veka. Første opningsdag 9. juni.
Tysdag 10.00 – 12.00
Torsdag 10.00 – 12.00


Som eit førebyggjande tiltak for å redusere smittefaren av koronaviruset vert det framleis halde stengt nokon dagar. 
Dersom du treng tenester frå NAV, kontaktar du oss slik:

På heimesida nav.no – ope heile døgeret. Der kan du:
- Sjekka utbetalingar
- Søkje stønader
- Registrere deg som arbeidssøkjar
- Finna søknadsskjemaer
- Lesa om rettigheiter og vilkår for stønader 

Dersom du alt har ein rettleiar på NAV Årdal, kontaktar du rettleiaren digitalt i aktivitetsplanen din ved behov.

Du kan og ringja NAV kontaktsenter (ope mellom kl. 08:00 – 15.30):
55 55 33 33 – spørsmål om dei fleste ytingar
55 55 33 36 – Telefon for arbeidsgjevarar
55 55 33 34 – spørsmål om pensjon

For kontakt med flyktningetenesta ring 40 40 18 34.

Gjeld besøket ditt søknad om økonomisk sosialstønad/naudhjelp eller hjelp til å finna mellombels bustad, hjelper vi deg om du ringjer 404 01 836, som er betjent kvardagar kl. 10:00 - 14.00.

Papir som skal leverast NAV kan leggjast i postkasse vår på veggen ved inngangsdøra til NAV-kontoret kvardagar mellom kl. 07:30 – 15:00.