NAV Årdal er på kurs torsdag og fredag den 2. og 3. november

Logo NAV

Kontoret er difor stengt desse to dagane.

Det er ein felleskonferanse og alle NAV kontora i Sogn og Fjordane deltek og har difor stengt desse dagane.

Dersom noko hastar kan de ta kontakt på tlf 5555 3333.