A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Nattarbeid på vegen til Utladalen - viktige telefonnummer

I samband med nattarbeid på vegen til Utladalen frå no og fram til 19. mars 2012, kan ein ringe 
følgjande nummer dersom utrykkingskøyrety må passere:

Kurt Tonheim, tlf. 45 60 60 61
Bjarne Nå,       tlf. 97 58 54 56