Møter 2019

I tillegg til desse sakene kjem andre aktuelle saker for kontrollutvalet. Dette er ikkje ei endeleg sakliste, og punkt kan bli flytta mellom møta.

Tidspunkt for møta er 14:00 til 16:00 (lengde avhengig av saksomfang).

Møtedato Innkalling Møteprotokoll
05.02.19 Innkalling Protokoll
21.03.19 - kl. 08:00 Innkalling Protokoll
07.05.19 Innkalling Protokoll
11.06.19 Innkalling Protokoll
17.08.19 Innkalling Protokoll
21.11.19 - Ny dato Innkalling