Kontrollutval 2017

Her vil du finne innkalling og møteprotokollar frå møter i kontrollutvalet 2017.
Kontrollutvalet har 5 møter i året.

 

Møtedato

 

Innkalling

Møteprotokoll

8. februar

 

Innkalling

Protokoll

3. mai

 

Innkalling

Protokoll

14. juni

 

Innkalling

Protokoll

 oktober

 

Innkalling

Protokoll

november

 

Innkalling

Protokoll