A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Politikk/Møtekalendar

Møtekalender

Møteplan 1. halvår 2017

Fullstendig oversikt på saker til formannskap og kommunestyre finn du innsynsportalen.

Utval Jan Febr Mars April Mai Juni Tid Stad
Formannskapet   7 14 4 9/30   kl. 12.00 Kommunestyresalen
Kommunestyret     2/30 20 18 15 kl. 12.00 Kommunestyresalen
Finansutval                
Kontrollutval   8  4 26   14 kl. 14.00 Kommunestyresalen
                 
Årdal Utvikling             kl. 13.00 Klingenberg hotell
Årdal Energi KF             kl. 12.00 Årdal Energi
Regionrådet                
                 

 

Tips ein ven Skriv ut