A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Møte i kommunestyret 13. desember

Kommunestyret har siste møtet før jul torsdag 13. desember kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast er:

Sak nr.

Saktittel

 

109/12

Godkjenning av møtebok

 

110/12

Økonomisk rapportering pr.31.10.12

 

111/12

Revisjon av kommunal tiltaksstrategi - for bruk av miljøverkemiddel - SMIL og NMSK 2013 - 2016

 

112/12

Avtaler - Alarmsentralen Sogn og Fjordane

 

113/12

Visit Sognefjorden a.s. - aksjekjøp og 3-årig marknadsbidrag

 

114/12

Godkjenning av framlegg til overordna analyse, plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll

 

115/12

Strategisk næringsplan for Årdal 2013-2016

 

116/12

Årdal Energi KF - budsjett 2013

 

117/12

Budsjett 2013 og økonomi- og handlingsplan 2013-2016

 

118/12

Endring av § 4 i selskapsavtalen (økonomiske rammer) - Sogn og Fjordane Revisjon IKS

Ikkje offentleg

119/12

Prosjekt Seimsdal sjukeheim II - Detaljprosjektering for ny tilbodskonkurranse for utbygginga

Ikkje offentleg

 

Du finn meir informasjon om saken i møteportalen til kommunen.

Tips ein ven Skriv ut