Møte i formannskap og kommunestyret

I veke 47 er det møte både i formannskap og kommunestyret.


Formannskapet har møte allereie måndag 17. november kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker som er på saklista er;
085/90    Godkjenning og signering av møteprotokoll
086/90    Referatsaker; orientering om budsjettarbeidet for 2015
087/90    Delegasjonssaker
088/90    Melding om grunnskulen 2013-2014
089/90    Oppløysing og sletting av Årdal Framtid a.s.
090/90    Breibandutbygging Vikadalen - tilskot og eigendel

Kommunestyret har møte torsdag 20. november kl 13.00 i kommunestyresalen.

Sakliste til dette møtet er;
066/14    Godkjenning og signering av møteprotokoll
067/14    Referatsaker; orientering om Visit Sognefjord
068/14    Melding om grunnskulen 2013-2014
069/14    Breibandutbygging Vikadalen - tilskot og eigendel