A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Mobbeombodet i Vestland

Alle barn og unge har rett til eit trykt og godt barnehage- og skulemiljø.

  • 1

Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehage eller på skulen.
Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57300333 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan flgje ombodet på Facebook ( www.facebook.com/mobbeombod )

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet