A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Mitt nabolag

Mitt nabolag

Gjennom Gata mi kan du som innbyggar opprette meldingar som vert handsama av Årdal kommune. Her kan du rapportere eller sjå innspel fra innbyggarane i Årdal som gjeld t.d. hol i vegbana, dårleg strøing, manglande gatelys, brøyting m.m.

For å sikre seriøs handsaming i kommunen er det krav om at meldar legg inn fullt namn og kontaktinformasjon.

Ver merksam på at meldingane ligg ute offentleg og saker som er sensitive må ikkje meldast her.

Årdal kommune fjernar meldingar som inneheld sjikane av personar eller har innhald av upassande karakter.

Kartpunkt
Større kart

Alle registrerte saker

År:

Veke 49 2018

Veke 48 2018

Veke 46 2018

Veke 45 2018

Tips ein ven Skriv ut